E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale

Fëmijët e pranuar në IP 2015-16

Disa aktivitete të drejtorive për periudhën Janar - Qershor 2015

Diskutimet publike - Qershor 2015

Njoftim për praktikantë - Sektori i Planifikimit

Komiteti për Politikë dhe Financa - Thirrje

Diskutimet publike - Qershor 2015

Debat publik lidhur me projektin për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të ngurta, në Hajvali

Trajnimi për Udhëheqje Arsimore

Programi i Vetëpunësimit

Fletushka - Prishtina, po bëhet

Arsyeshmëria profesionale e Parkut Regjional Natyror "Gërmia"

Plani për integritet, Komuna e Prishtinës 2014 - 2016