Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së urgjente të Komitetit për Politikë dhe Financa