Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës 

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen urgjente të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës (Pas miratimit në Kuvend)

 

  Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

   Thirrja për mbledhjen e parë inaguruese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës