Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Komunitete

 

  Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Komunitete

 

  Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Komunitete

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Komunitete

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Komunitete

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Komitetit për Komunitete

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Komitetit për Komunitete

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Komitetit për Komunitete

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Komitetit për Komunitete

 

Thirrja për mbledhjen e dhjetë të Komitetit për Komunitete

 

Thirrja për mbledhjen e njëmbëdhjetë të Komitetit për Komunitete

 

 Thirrja për mbledhjen e dymbëdhjetë të Komitetit për Komunitete