Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen inaguruese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës