Njoftim - Rezultatet përfundimtare për Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Motër edukatore

     

                     Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore

 

                     Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët profesionale

 

                     Njoftim - Rezultatet përfundimtare për mësimdhënës për lëndët gjuhësore

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Motër edukatore 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët profesionale 17.08.2018

 

                      Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim dhe orari i intervistave - Mësimdhënës për lëndët gjuhësore  17.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Moter edukatore 07.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët profesionale 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët gjuhësore 07.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për mësim klasor, Edukatore dhe Moter edukatore 07.08.2018

 

                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët shoqërore dhe natyrore 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët profesionale 07.08.2018

 

                     Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës për lëndët gjuhësore 07.08.2018

 

 

                Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Drejtoria e Arsimit 07.08.2018

 

                 Plotësim i konkursit të datës 06/07/2018 - Drejtoria e Arsimit 09.07.2018

 

                 Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                 Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                 Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

                 Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Edukatore për parafillor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 06.07.2018

 

          Lista përfundimtare e konkursit për mësimdhënës për Mësim klasor-Edukatore dhe Motër edukatore në IEAA 16.01.2018

 

          Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 16.01.2018        

 

    Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 15.01.2018

 

   Njoftim plotësues për konkursin në IEAA 12.01.2018

 

   Njoftim për anulim të konkursit në IEAA  12.01.2018

 

             Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për lëndët profesionale  11.01.2018

 

            Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për lëndët shoqërore  11.01.2018

 

          Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për mësim klasor, edukatore dhe motër edukatore në IEAA 05.01.2018

 

            Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për gjuhë angleze, mësimdhënës për gjuhë shqipe dhe mësimdhënës për gjuhë latine në IEAA 05.01.2018

 

 

         Njoftim për anulim të konkursit për psikolog - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

        Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

        Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

         Konkurs për Mësimdhënës/e gjuhë angleze, Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe, Mësimdhënës/e për gjuhë latine - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

         Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Edukatore për parafillor, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 12.12.2017

 

         Lista përfundimtare - Mësim klasor - edukatore  31.08.2017

 

        Lista përfundimtare - Drejtimet profesionale   31.08.2017

 

        Lista përfundimtare - Lëndët natyrore-shoqërore   31.08.2017

 

       Lista përfundimtare - Lëndët gjuhësore   31.08.2017

 

      Njoftim plotësues 18.08.2017

 

      Njoftim shtesë 17.08.2017

 

      Njoftim për konkursin në IEAA 16.08.2017

 

      Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për mësimdhënës për matematikë ShFMU 16.08.2017

 

      Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Lëndët shkenca natyrore 15.08.2017

 

      Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Drejtimet profesionale 15.08.2017

 

      Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Lëndët gjuhësore 15.08.2017

 

      Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë në IEAA - Mësim klasor - edukatore 15.08.2017

 

      Konkurs për staf edukativ arsimor - Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

      Konkurs për staf edukativ arsimor - Shkenca natyrore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

      Konkurs për staf edukativ arsimor - Edukatore - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

      Konkurs për staf edukativ arsimor - Drejtimet profesionale  - Drejtoria e Arsimit - 21.07.2017

 

    NJOFTIM - Për rezultatet përfundimtare për mësimdhënës në IEAA 20.01.2017

 

   Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve në IEAA

 

  Njoftim plotësues - 12.01.2017

 

   Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për kimi-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për kimi-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për matematikë-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për matematikë-ShFMU-Vend i lirë 11.01.2017

 

   Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e nga fusha e ekonomisë-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për edukatë fizike-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për edukatë fizike-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për ndërtimtari-ShML-Vend i lirë 10.01.2017 

 

 Njoftim plotësues për Gjuhë angleze-ShFMU-Zëvendësim dhe Vend i lirë 08.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për Gjeografi-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për matematikë-ShML-Vend i lirë 08.01.2017 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për fizikë-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për edukatë qytetare-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e përHistori/Edukatë qytetare-ShFMU-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për Gjeografi-ShFMU-Vend i lirë 06.01.2017 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e nga fusha e ekonomisë - ShML - Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për lëndë mjeksore-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për profilin arsimor-Teknik i farmacisë-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për profilin arsimor-Fizioterapi-ShML-Vend i lirë 06.01.2017

 

  Njoftim plotësues për Gjuhë angleze, TIK, Fizikë, Njohje malli, Edukatë figurative 05.01.2017

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për fizikë-ShFMU-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për fizikë-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e për biologji-ShFMU-Zëvendësim 04.01.2017

 

Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për informatikë-ShML-Zëvendësim,  Mësimdhënës/e për informatikë-ShFML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për njohje malli ushqimor-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e nga fusha e elektroteknikës-ShML-Zëvendësim, Mësimdhënës/e nga fusha e grafikës-ShML-Vend i lirë, Mësimdhënës/e për arkitekturë-ShML-Vend i lirë - 04.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Zëvendësim 04.01.2017

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Vend i lirë 04.01.2017

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për edukatë figurative, edukatë muzikore, klarinetë 30.12.2016 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016


  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë angleze - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016 

 

 Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShML - Zëvendësim 30.12.2016 

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShFMU - Vend i lirë 30.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShFMU - Zëvendësim 30.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për pozitën Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe - ShML- Vend i lirë 28.12.2016

 

  Njoftim - Orari i intervistave për konkursin e stafit në IEAA 27.12.2016

 

Formulari i Aplikimit për mësimdhënës

 

Konkurs plotësues për vende të lira të punës në IEAA

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-1

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-2

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-3

 

 Konkurs për plotësimin e vendeve të punës në IEAA-4