2024-2025


 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Lista e përfituesve të bursave komunale 2023-2024

 

 Lista e fëmijëve të pranuar në IP 2024-2025

 

2023-2024

 

 Lista e fëmijëve të pranuar në IP 2023-2024

 

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës së Prishtinës për vitin 2023-2024, Njoftim për lirimin nga pagesa e fëmijëve në Institucione Parashkollore për vitin edukativ 2023/2024, Vendim për kriteret e pranimit të fëmijëve në Institucionet Parashkollore Publike dhe Njoftimi për pushim vjetor kolektiv për vitin 2023

 

 Thirrje publike për subvencionimin e familjeve për regjistrim të fëmijëve në institucionet parashkollore private të Komunës së Prishtinës

 

 Formulari i aplikimit për subvencionimin e familjeve për regjistrim të fëmijëve në institucionet parashkollore private të Komunës së Prishtinës


 Lista e përfituesve të bursave komunale 2022-2023

 

 

2022-2023

 

 Konkurs plotësues për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës të Prishtinës për vitin 2022/2023

 

 Lista e fëmijëve të pranuar në IP 2022-2023

 

2021-2022

 

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës së Prishtinës për vitin 2021-2022 dhe Vendimi për kriteret e pranimit të fëmijëve në institucionet parashkollore publike

 

 Njoftim për lirimin nga pagesa e fëmijëve në Institucione Parashkollore për vitin edukativ 2021/2022

 

 Lista e përfituesve të bursave komunale 2021-2022

 

 

2020-2021

 

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Vendim për kriteret e pranimit të fëmijëve në institucionet parashkollore publike

 

 Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës së Prishtinës për vitin 2020-2021 dhe Vendimi për kriteret e pranimit të fëmijëve në institucionet parashkollore publike

 

 Lista e përfituesve të bursave komunale 2019-2020

 

 

2019-2020

 

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës

 

 Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës së Prishtinës për vitin 2019-2020 dhe Vendim për kriteret e pranimit të fëmijëve në institucionet parashkollore publike

 

 Lista e përfituesve të bursave komunale 2018-2019

 

2018-2019

 

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës 24.12.2018

 

 Njoftim për lirim nga pagesa në IP

 

 Konkurs plotësues për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) për vitin shkollor 2018/2019

 

2017-2018

 Lista e përfituesve të bursave komunale 2017-2018

 

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës 31.01.2018

 

 Njoftim për lirim nga pagesa në IP 

 

 

2016-2017

 

 Lista e përfituesve të bursave komunale 2016-2017

 

 Konkurs për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës 26.04.2017

 

 Njoftim për lirim nga pagesa në IP

 

 Planifikimi dhe regjistrimi i nxënësve në klasë të dhjetë (X), për vitin shkollor

 

 Orari i takimeve me stafin e DKA-së për vitin 2016/17

 

 

2015-2016

 

 Njoftim për lirim nga pagesa në IP

 

 Lista e përfituesve të bursave komunale 2015-2016

 

 Njoftim për përzgjedhjen e praktikantëve në IEAA

 

 Njoftim pas ripublikimit të data bazës së konkursit në IEAA

 

 Njoftim për data bazën e konkursit në IEAA 26.11.2015

 

2014-2015

 

  Njoftim per aplikuesit në konkurset e dt. 04.08.2015 - 18.08.2015

 

  Njoftim për ripublikimin e databazës të datës 09.07.2015

 

  Njoftim për aplikuesit e konkursit të datës 09.07.2015


  Qendrat Matura 2015

 

  Njoftim-Publikimi i listave për përfituesit e bursave Komunale 2014-2015

 

  Njoftimi per afatin e ankesave ndaj databazes se mesimdhenesve te publikuar me dt- 02-02-2015

 

  Njoftim

 

 

2013-2014

 

   Njoftim - Sqarime dhe afati i ankesave 27.10.2014

 

   Orari i intrevistave për drejtor dhe zv.drejtor të IEAA

 

   Njoftim

 

   1 - DKA Sqarime rreth Perzgjedhjes

 

   2 - Konkursi nga DKA 13.02.2014

 

   Sqarim rreth konkursit