POLITIKAT PROGRAMORE SPORTIVE TË SEKTORIT

 

Politikat programore në Komunën e Prishtinës orientohen në plotësimin e detyrave programore dhe realizimin e projekteve konkrete të cilat do të realizohen duke u bazuar në buxhetin e Komunës dhe  të donatorëve.

Ne jemi te përkushtuar qe te përgatitemi dhe te fokusohemi ne disa segmente te domosdoshme:

 

 • Masovizimi i sportit ndër të rinjë
 • Ngritjen dhe rinovimin e  infrastrukturës sportive.
 • Bashkëpunim me Drejtoritë komunale dhe drejtoratet tjera të cilat merren me punën e të rinjve dhe të rejave për masivizimin e sportit dhe ngritjes kualitative të sportistëve
 • Përkrahje të qëndrueshme financiare për sportistët kulmor dhe klubet kualitative , të cilat mund të arrijnë rezultate të mira sportive.
 • Avancimin e organizimit në klubet sportive të femrave të cilat veprojnë në rrafshin sportive kosovar ( masovizimi i sportit ndër femra)
 • Bashkëpunimi me Organizata të ndryshme sportive vendore dhe ndërkombëtare me qëllim të realizimit të projekteve të ndryshme sportive që kanë të bëjnë me ngritjen dhe avancimin e trajnerëve të cilët punojnë me grup mosha të ndryshme.
 • Integrimin e minoriteteve ne aktivitete dhe në gara të rregullta kosovare
 • Kultivimin dhe avansimin  i kualiteteve menaxhuese , në mënyrë që  me anë të animimit të donatorëve të gjenden mjete plotësuese financiare për funksionimin profesional dhe amator të Klubeve sportive.
 • Përkrahje të vazhdueshme për Shoqatën e Pedagogëve të Kulturës Fizike me qëllim të zhvillimit të Ligës shkollore në nivel lokal dhe rajonal. 
 • Partneritet me të gjitha organizatat sportive për implementimin e politikave zhvillimore afat shkurte dhe afat gjate.
 • Punë e vazhdueshme edukative me tifozerinë e cila është pjesë përbërëse e sportit me qëllim të evitimit të dhunës dhe me qëllim të kultivimit të vlerave fisnike të sportit.

 

 

PRIORITETET E SEKTORIT

 

 

 • Aktivitete të ndryshme sportive për nder të 11 qershorit – Dita e Prishtinës
 • Aktivitete të ndryshme sportive për nder të 28 Nëntorin –Dita e Flamurit
 • Turneu memorial i shahut “Mesut Gashi”
 • Turneu memorial i shahut “Hyzri Talla”
 • Shpërblimi i laureateve sportiv të Komunës së Prishtinës
 • Organizimi i garave shkollore vjetore në bashkëpunim me Shoqatën e Pedagogëve të Kulturës Fizike dhe Sportit të Komunës së Prishtinës.
 • Mbështetja e organizatave të ndryshme sportive edukative për realizimin e aktiviteteve të ndryshme për persona me nevoja të veçanta.
 • Infrastruktura sportive – ngritja e kapaciteteve infrastrukturore sportive për komunitetin në Komunën e Prishtinës.

 

 

 

  FOTO TË NDRYSHME TË AKTIVITETEVE SPORTIVE TË ORGANIZUARA NGA DREJTORIA E KULTURËS-SEKTORI PËR RINI DHE SPORT NË BASHKËPUNIM ME KLUBE DHE SHOQATA SPORTIVE