Mirë se erdhët në portalin ℮-Komuna të qytetit të Prishtinës

Portali i dedikohet personave fizik dhe juridik në teritorin e Komunës së Prishtinës. Përmes këtij portali Ju mund të informoheni se cilat dokumente Ju nevojiten paraprakisht t’i pregaditni para se të aplikoni për cilindo dokument që mund ta merrni në sportelet e Komunës së Prishtinës. Me këtë mënyrë të informimit të qytetarëve të Komunës së Prishtinës, tentojmë që të krijojmë qasje elektronike shumë të lehtë për qytetarët e Komunës së Prishtinës, dhe në të njejtën kohë të formojmë sportelin elektronik.