Raporti Janar-Dhjetor 2019 - Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2019

 

 Raporti Janar-Dhjetor 2018 - Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2018

 

  Raporti Janar-Qershor 2018 - Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2018

 

  Raporti Janar-Dhjetor 2017 - Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2017 

 

 Raporti Janar-Qershor 2017 - Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2017

 

 Raporti Janar-Dhjetor 2016 - Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2016

 

Raporti Janar-Shtator 2016 - Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2016