Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

      Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

     Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

    Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Politikë dhe Financa 

 

  Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

   Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

   Thirrja për mbledhjen e shtatë të Komitetit për Politikë dhe Financa