Thirrja për mbledhjen urgjente të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

   Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

   Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

   Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës (vazhdim)

   Thirrja për mbledhjen urgjente të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

   Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

    Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

     Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

     Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

     Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

      Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

   Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

    Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

    Thirrja për mbledhjen e shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

    Thirrja për mbledhjen e tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

   Thirrja për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës