Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

  Transkripti i mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Transkripti i mbledhjes së dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Transkripti i mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Transkripti i mbledhjes së katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të vazhdimit të mbjedhjes së nëntë Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbjedhjes së dhjetë Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbjedhjes së njëmbëdhjetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbjedhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës