Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen urgjente të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Komitetit për Politikë dhe Financa 

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa