Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa