Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës 

 

 Thirrja për mbledhjen urgjente të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës