Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Politikë dhe Financa