Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend