2021

 

Udhëzues për aplikim - Thirrja 1

 

 Udhëzues për aplikim - Thirrja 2

 

2019 

 

 Udhëzuesit për aplikantë

 

 Vendimi

 

 

2018

 

 Udhëzuesit për aplikantë

 

 Forma e deklaratës për financimin e dyfishtë

 

 Raport narrativ i projektit/programit

 

 Formular i raportit financiar të projektit

 

 

2017

 

 Formulari për aplikim

 

  Udhëzuesi për raportim narrativ dhe financiar

 

  Formulari për raport financiar për përmbylljen e projektit

 

   Vendimi për kriteret dhe procedurën e ndarjes së subvencioneve 01-031-112404 dt. 12.05.2014