2020

 

 Thirrje për mbështetje financiare për projekt propozimet për prodhimin e shfaqjeve teatrore, për TEATRIN PËR FËMIJË dhe për SKENËN E MBRËMJES, për repertorin e Teatrit të Qytetit të Prishtinës Dodona

 

 Thirrje publike për projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore: Art vizual - figurativ, Botime, Kinematografi, Muzikë, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Teatër - Faza e dytë - Drejtoria e Kulturës

 

 Thirrje publike #rriNshpi me neve

 

 Aplikacioni i thirrjes publike #rriNshpi me neve

 

  Aplikacioni i thirrjes publike #rriNshpi me neve për plotësim në WORD

 

 Thirrje publike për projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore: Festival, Muzikë, Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë, Shoqëri kulturoro - artistike

 

 Thirrje publike për projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore: Art vizual - figurativ, Botime, Kinematografi, Teatër

 

2019

 

  Thirrje publike për projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore për festat e fundvitit "Prite nshesh"

  Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për realizimin e projekteve kulturore, si: festivaleve e manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës - Faza II

  Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për realizimin e projekteve kulturore, si: festivaleve e manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës - Faza I

 

2018

 

 Udhëzues për aplikantë

 

 Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për fushat si Muzikë, Botime, Film, Teatër, si dhe Financim i institucioneve kulturore vartëse të Komunës - Faza II

 

  Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve kulturore si Festivaleve, Organizime, Ekspozitë dhe Manifestime në Komunën e Prishtinës

 

2017

 

  Thirrja për prodhim të audio incizimeve 

 

 Thirrja për ARTE VIZUALE - Faza 1

 Thirrja për BOTIM - Faza 1

 

Thirrja për FESTIVALE - Faza 1

 

 Thirrja për FILM - Faza 1

 

 Thirrja për MANIFESTIME DHE ORGANIZIME - Faza 1

 

 Thirrja për MBESHTETJE VJETORE - Faza 1

 

 Thirrja për MUZIKË - Faza 1

 

 Thirrja për TEATËR - Faza 1

 

 

 

2016

 

   Thirrje për subvencione për botime dhe film - Faza 3

 

  Thirrje per arte vizuale, ekspozita, manifestime dhe organizimie kulturo...

 

  Thirrje per Festivale     

 

  Thirrje per institucione te pavarura kulturore