Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2019

 Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2019

 Lista e përfituesëve të subvencioneve "Prite nShesh"

 Lista e përfituesëve të subvencioneve "Prite nShesh"

 Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza I - 2019

 Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza I - 2019

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - 2018

 

 Lista e projekteve të subvencionuara për prodhim të audio incizimeve në fushën e muzikës - Faza e dytë - 2017

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për TEATËR

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FILM DHE BOTIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FESTIVALE DHE MBËSHTETJE VJETORE

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për EKSPOZITË, MANIFESTIME, MUZIKË DHE ORGANIZIME

 

  Lista e projekteve të subvencionuara për prodhim të audio incizimeve në fushën e muzikës - Faza e dytë

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për TEATËR

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FILM DHE BOTIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FESTIVALE DHE MBËSHTETJE VJETORE

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për EKSPOZITË, MANIFESTIME, MUZIKË DHE ORGANIZIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 2 dhe 3 për vitin 2016