Lista e përfituesve të Thirrjes Publike: Art Vizual - Figurative, Trashëgimi Kulturore dhe Turizëm, Shoqëri Kulturore Artistike, Mbështetje të organizatave vjetore dhe operatorëve kulturorë si dhe Botime

 Lista e përfituesve të Thirrjes Publike: Art Vizual - Figurative, Trashëgimi Kulturore dhe Turizëm, Shoqëri Kulturore Artistike, Mbështetje të organizatave vjetore dhe operatorëve kulturorë si dhe Botime

 Lista e përfituesve të Thirrjes Publike: Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër

 Lista e përfituesve të Thirrjes Publike: Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, MANIFESTIME, TRASHËGIMI KULTURORE DHE TURIZËM, FAZA E II-TË

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, MANIFESTIME, TRASHËGIMI KULTURORE DHE TURIZËM, FAZA E II-TË

 Lista e përfituesve të Thirrjes për Kulturë - T.Q.P "Dodona"

Lista e përfituesve të Thirrjes për Kulturë - T.Q.P "Dodona"

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, KINEMATOGRAFI, TEATËR

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, KINEMATOGRAFI, TEATËR

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë: FESTIVALE, MBËSHTETJE TË AKTIVITETEVE VJETORE, MUZIKË, SHOQËRI KULTURO ARTISTIKE, TRASHËGIMI KULTURORE DHE TURIZËM

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë: FESTIVALE, MBËSHTETJE TË AKTIVITETEVE VJETORE, MUZIKË, SHOQËRI KULTURO ARTISTIKE, TRASHËGIMI KULTURORE DHE TURIZËM

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë, Faza II-rë; Muzikë, Botime, Teatër 2021

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë, Faza II-rë; Muzikë, Botime, Teatër 2021

 Lista e përfituesve - Akull n'Verë 2021

 Lista e përfituesve - Akull n'Verë 2021

 Lista e përfituesve - Thirrja për Performancë Muzikore 2021

 Lista e përfituesve - Thirrja për Performancë Muzikore 2021

 Lista e përfituesve - Thirrja për ART NË HAPËSIRA PUBLIKE 2021

 Lista e përfituesve - Thirrja për ART NË HAPËSIRA PUBLIKE 2021

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë, Faza I-rë; Art Vizual - Figurativ, Botime, Kinematografi, Teatër 2021

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë, Faza I-rë; Art Vizual - Figurativ, Botime, Kinematografi, Teatër 2021

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë, Festivale, Mbështetje të aktivitete vjetore, Muzikë, Shoqëri Kulturore Artistike, Trashëgimi Kulturore dhe Turizëm 2021

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike për Kulturë, Festivale, Mbështetje të aktivitete vjetore, Muzikë, Shoqëri Kulturore Artistike, Trashëgimi Kulturore dhe Turizëm 2021

 Lista e përfituesëve të subvencioneve në Kulturë - Art vizual-figurativ, Botime, Kinematografi, Muzikë, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Teatër - Faza II 2020

 Lista e përfituesëve të subvencioneve në Kulturë - Art vizual-figurativ, Botime, Kinematografi, Muzikë, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Teatër - Faza II 2020

 Lista e përfituesëve të subvencioneve në Kulturë - T.Q.P "Dodona" - FAZA II 2020

 Lista e përfituesëve të subvencioneve në Kulturë - T.Q.P "Dodona" - FAZA II 2020

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 / THIRRJA PËR KULTURË: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, KINEMATOGRAFI, TEATËR

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 / THIRRJA PËR KULTURË: ART VIZUAL – FIGURATIV, BOTIME, KINEMATOGRAFI, TEATËR

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 "THIRRJA PËR KULTURË: FESTIVALE, MUZIKË, SHOQËRI KULTURORO ARTISTIKE, MBËSHTETJE TË AKTIVITETEVE VJETORE TË ORGANIZATAVE DHE OPERATORËVE KULTURORË"

 Lista  e përfituesëve të subvencioneve në  Kulturë /FAZA -I-të 2020 "THIRRJA PËR KULTURË: FESTIVALE, MUZIKË, SHOQËRI KULTURORO ARTISTIKE, MBËSHTETJE TË AKTIVITETEVE VJETORE TË ORGANIZATAVE DHE OPERATORËVE KULTURORË"

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike #rriNshpi me neve

 Lista e përfitueseve të Thirrjes Publike #rriNshpi me neve

 Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2019

 Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2019

 Lista e përfituesëve të subvencioneve "Prite nShesh"

 Lista e përfituesëve të subvencioneve "Prite nShesh"

 Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza I - 2019

 Lista e subvencioneve për Kulturë - Faza I - 2019

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - Faza II - 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë - 2018

 

 Lista e projekteve të subvencionuara për prodhim të audio incizimeve në fushën e muzikës - Faza e dytë - 2017

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për TEATËR

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FILM DHE BOTIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FESTIVALE DHE MBËSHTETJE VJETORE

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për EKSPOZITË, MANIFESTIME, MUZIKË DHE ORGANIZIME

 

  Lista e projekteve të subvencionuara për prodhim të audio incizimeve në fushën e muzikës - Faza e dytë

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për TEATËR

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FILM DHE BOTIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FESTIVALE DHE MBËSHTETJE VJETORE

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për EKSPOZITË, MANIFESTIME, MUZIKË DHE ORGANIZIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 2 dhe 3 për vitin 2016