Lista e fermerëve përfitues - Bletari pagesa direkte 2024

 

 Lista e fermerëve përfitues - Shpeztari pagesa direkte 2024

 

 Lista e fermerëve përfitues - Gjedhe qumështore & buallica - pagesa direkte 2024

 

 Lista e fermerëve përfitues - Dele, Dhi pagesa direkte 2024

 

 Lista e fermerëve përfitues - Pjesëmarrja në Tregun mobil me artizanale 2024

 

 Lista e fermerëve përfitues - Pjesëmarrja në Tregun mobil me produkte bujqësore 2024

 

 Lista e përfituesve - Furnizimi me paisje në sektorin e bujqësisë 2024