Dëgjimet buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2021

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga dëgjimet publike për planifikimin e buxhetit të vitit 2021

 

 Dëgjimet buxhetore për planifikimin e buxhetit për vitin 2020

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik me sportistës, rininë dhe OJQ-të, të mbajtur më 26.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit të përgjithshëm publik, të mbajtur më 27.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik me personelin mjekësor, QKMF, QMF të Komunës së Prishtinës, të mbajtur më 28.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik të  bashkësive likale (BL-ve), lagjeve dhe fshatrave të Komunës së Prishtinës, të mbajtur më 29.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit të përgjithshëm publik , të mbajtur më 30.08.2019

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit të përgjithshëm publik , të mbajtur më 11.09.2019