TETOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

JANAR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

DHJETOR 2018 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

NËNTOR 2018 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

TETOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2018  

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2018 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave