MAJ 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

JANAR 2024

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

DHJETOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

NËNTOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

TETOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

JANAR 2023

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

DHJETOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

NËNTOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

TETOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave 

 

QERSHOR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

JANAR 2022

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

DHJETOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

NËNTOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

TETOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

JANAR 2021

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

DHJETOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

NËNTOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave 

 

TETOR 2020 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2020 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

JANAR 2020

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

Raportet vjetore të punës 

Raporti vjetor i Drejtorisë së Financave

 

DHJETOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

NËNTOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

TETOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

JANAR 2019

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

Raportet vjetore të punës 

Raporti vjetor i Drejtorisë së Financave - 2018

 

DHJETOR 2018 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

NËNTOR 2018 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

TETOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2018  

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MAJ 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

PRILL 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

MARS 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHKURT 2018 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave