Plani i veprimit i menaxhmentit për zbatimin e rekomandimeve të ZKA për vitin 2022

Plani i veprimit i menaxhmentit për zbatimin e rekomandimeve të ZKA për vitin 2021

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2022

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2021

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2020

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2019

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2018 

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2017

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2016

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2015

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2014