Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale