Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa pas miratimit në Komitet

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

  Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e dhjetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dhjetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa