Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

  

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dhjetë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

 Thirrja për mbledhjen e dhjetë të Kuvendit të Kryeqytetit të Republikës së Kosovës pas miratimit në Kuvend

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dhjetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës