PRISHTINË

KOSOVA REISEN
Kompleksi Qafa
Tel: 038 / 241 111
Fax: 038 / 230 230
Mob: 044 / 407 777
prishtina@kosovareisen.com

Eurokoha Reisen
Tel: 038 / 235 235
Tel: 038 / 245 998
Fax: 038 / 24 91 86
Email: info@eurokoha.net
Email: holidays@eurokoha.net
Email: vera2010@eurokoha.net

MCM Travel
Adresa: Nëna Terezë
Tel: (038) 38 24 24 24
Fax: (038) 235 562
e-mail: info@mcm.travel

A & N Travel Agency
http://www.antravel.net
Qendra tregtare "Përparimi" lok. 66
Tel: (0)38 559 230
Fax: (0)38 559 230

Barileva Turist
http://www.barilevaturist.com
Rruga e UÇK-së
Prishtinë 10000, Kosovë
Tel:(0)38 243 581

Euro Fly
Rr. Luan Haradinaj nr. 15
Prishtinë 10000
Tel: (0)38 243 350
Fax: (0)38 243 352

Kosova Airlines
www.kosovaairlines.com
Vellusha e Poshtme 17
Tel: (0)38 24 91 85
Fax: (0)38 24 91 89

On Travel Prishtina
www.ontravelprishtina.com
Rr. Nëna Tereze
Prishtinë 10000
Tel: (0)38 245 880,
+377 (0)44 355 555

Travelplus
www.travelplus-ks.com
Rr. Fehmi Agani nr.27
Prishtinë 10000
Tel: (0)38 222 530,
+377 (0)44 908 900

PEJË

Bini Reisen Sh.p.k
Rr.Adem Jashari 122/2, Pejë
Tel: +377 (0)44 377 432
Fax: (0)38 224 445

GJAKOVË

Armend Tours
Nënë Tereza pa nr.
Gjakovë 50000
Tel: 044189141
Fax: 0390324104