B Q K
Banka Qendrore e Kosovës
Drejtor, Drejtorati për marredhënie me jashtë -DMJ
Tel: 038 222 055 lokali 200
Telefaxi: (0) 38 243 763
e-mail: BesnikKada@bqk-kos.org
Rruga e Garibaldit nr.33 Prishtinë, Kosovë

Adresa Postale:
ProCredit Bank, Kosovë
Rr. Nëna Terezë Nr. 16
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: (38) 555 555
Fax: (38) 248 777

 


Contact
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Rruga UÇK 51, Prishtina
Tel: 0 38 222 222
SWIFT code: RBKORS22

 


NLB Prishtina sh.a
Rr.Rexhep Luci nr.5, 10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +381 38 240230 000,111
Email: info@nlbprishtina-kos.com

 

Rr. Agim Ramadani Nr. 15, 10000
Prishtinë, Kosovë
038 230 000
038 224 699
www.teb-kos.com
Email: info@teb-kos.com

 


Banka Ekonomike
Adresa:
rr.Migjeni nr.1, Prishtinë
Kosovë 10000
E-mail: info@bekonomike.com
Telefoni: 0 38 22 53 53
Faksi: 0 38 22 54 54

 

Banka Kombetare Tregtare
Qyteza Pejton, Prishtinë, Kosovë
Tel:(038) 222 911, (038) 666 666
Fax:(038) 222 906
www.bkt-ks.com
infobktkosova@bkt.com.al

 


Kontakti:
www.bpbbank.com
Adresa: Rr. UQK nr. 41, Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 244 666
Fax: 038 243 656