Presidentja e Republikës së Kosovës
  Kuvendi i Kosovës
  Qeveria e Kosovës
  Institucionet e Republikës së Kosovës
  Policia e Kosovës
  Forca e Sigurisë së Kosovës
  EULEX
  KFOR-i
  OSCE
  EU Pillar (Pillar IV)
  United Nations Development Programme (UNDP)
  Council of Europe
  European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
  European Investment Bank (EIB)
  Avokati i Popullit
  Agjencia Kosovare e Privatizimit
  International Monetary Fund (IMF)
  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
  International Civilian Office
  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
  Agjencia Kadastrale e Kosovës
  KahMeShku
  Biblioteka "Hivzi Sulejmani"
  Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"