Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I – 2024

 

  Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I – 2024

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I – 2023

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I – 2023

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza II - 2022

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza II - 2022

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I - 2022

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I - 2022

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza II - 2021

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza II - 2021

 

 Lista e përfituesve të bursave për Sportistët e Rinjë të Prishtinës 

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I - 2021

 

Lista e subvencioneve për Rini dhe Sport - Faza II - 2020

 

 Lista e subvencioneve për Rini dhe Sport - Faza II - 2020

 

 Lista e Subvencioneve për Sport, Faza I- 2020

 

 Lista e Subvencioneve për Sport, Faza I- 2020

 

 Lista e Subvencioneve për Rini, Faza I- 2020

 

 Lista e Subvencioneve për Rini, Faza I- 2020

 

  Lista e subvencioneve për Sport - Faza II - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Sport - Faza II - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Rini - Faza II - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Rini - Faza II - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Rini dhe Sport - Faza I - 2019

 

 Lista e subvencioneve për Rini dhe Sport - Faza I - 2019

 

 Lista finale e subvencioneve për Rini dhe Sport - Faza II - 2018

 

 Lista finale e subvencioneve për Rini dhe Sport - Faza II - 2018

 

 Lista finale e subvencioneve për Rini dhe Sport - 2018

 

  Lista finale e subvencioneve për Rini dhe Sport - 2018

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fushën e Sportit për fazën II 2017

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fushën e Rinisë për fazën II 2017

 

 Projektet përfituese të subvencioneve në fushën e rinisë për fazën e I-të 2017

 

 Projektet përfituese të subvencioneve në fushën e e sportit për fazën e I-të 2017

 

  Lista e projekteve të subvencionuara në fushën e Sportit për fazën II 2017


 Lista e projekteve të subvencionuara në fushën e Rinisë për fazën II 2017

 

 Projektet përfituese të subvencioneve në fushën e rinisë për fazën e I-të 2017

 

 Projektet përfituese të subvencioneve në fushën e e sportit për fazën e I-të 2017

 

Projektet përfituese të subvencioneve në fushën e rinisë dhe sportit për fazën e II-të 2016