2024

 Thirrje publike - Mbështetje financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve Sportive, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive - Drejtoria e Sportit

 

2023

 Thirrje publike - Mbështetje financiare për Klube Sportive, Sport projekte, Shoqata dhe OJQ rinore të Prishtinës - Drejtoria e Sportit

 

2022

 

 Thirrje publike - Mbështetje financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive - Drejtoria e Sportit

 

 Thirrje publike - Mbështetje financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive - Drejtoria e Sportit

 

2021

 Thirrje publike - Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës - Faza e parë

 

 Thirrje publike - Mbështetje financiare për projekt propozime të aktiviteteve sportive

 

2020

 

 Thirrje publike - Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës - Faza e dytë

 

 Thirrje publike - Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës - Faza e parë

 

 Udhëzuesit për aplikantë

 

2019

 Thirrje publike - Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës - Faza e dytë

 

 Thirrje publike - Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës

 

2018

 

 Udhëzuesit për aplikantë

 

 Thirrje publike - Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës - Faza II

 

  Thirrje publike - Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës

 

2017

 

 Thirrja për aplikim për Klubet Sportive - Faza II

 

 Thirrja për aplikim për OJQ-et rinore - Faza II

 

 Thirrja për aplikim për Klubet Sportive -  Faza I

 

 Thirrja për aplikim për OJQ-et rinore - Faza I

 

2016

 

 Thirrje për aplikim për klubet sportive

 

  Thirrje për aplikim për projekte rinore