Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Lokale "Prishtina Parking" Sh.A, Prishtinë