Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 14.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 13.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 12.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 11.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2024, mbajtur më 10.07.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik të përgjithshëm, mbajtur më 23.06.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik lidhur me Projekt Draftrregulloren për përcaktimin e procedurave dhe formave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës për periudhën më pak se një (1) vit, mbajtur më 21.06.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit të takimit me qytetarë të lagjes Kalabria, mbajtur më 26.05.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik lidhur me Projekt Rregulloren për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës- Me qytetarë, Shoqëri Civile dhe anëtarë të Kuvendit, mbajtur më 13.04.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik lidhur me Projekt Rregulloren për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës- Me biznese dhe parkingje private, mbajtur më 12.04.2023 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik të përgjithshëm, mbajtur më 22.12.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit të dëgjimit publik për Kornizën afatmesme buxhetore për vitin 2023-2025, mbajtur më 15.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga sesioni i dëgjimit të përgjithshëm publik me qytetarë, mbajtur më 08.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga sesioni i dëgjimit publik Ndryshimi i rregullores për bashkësitë lokale, mbajtur më 28.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve 

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes Kalabria, mbajtur më 22.05.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes Kodra e Trimave, mbajtur më 31.05.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes Prishtina e vjetër "Dodona", mbajtur më 02.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes "Ulpiana" - Soliterat e Ulpianës - , mbajtur më 15.07.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes Kolovica, mbajtur më 06.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 08.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 09.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 10.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 11.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik për planifikimin e buxhetit të vitit 2023, mbajtur më 12.08.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes Arbëria 1,2,3 dhe Shkabaj, mbajtur më 14.07.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes Mati, mbajtur më 09.06.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve

 

 Ekstrakti i procesverbalit nga diskutimi publik me qytetarët e lagjes Hajvalia, mbajtur më 18.07.2022 dhe Lista e pjesëmarrësve