Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës së Prishtinës për vitin 2024

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës së Prishtinës për vitin 2023

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës së Prishtinës për vitin 2022

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit  të Komunës së Prishtinës për vitin 2021

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit  të Komunës së Prishtinës për vitin 2020 

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2019

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2018

 

   Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2017

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit  të Komunës për vitin 2016

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit  të Komunës për vitin 2015

 

 Plani vjetor i punës së Kuvendit  të Komunës për vitin 2014