Njoftim për media

- 23 Apr 2019

Nesër, me 24 Prill, e mërkure, në ora: 10:00 do të bëhet hapja e “Panairit të Karrierës” 3 ditor (24-26 Prill) i cili është organizuar nga Qendra e Karrierës - në kuadër të Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe do të mbahet në hapësirat e Qendrës së Karrierës, në lagjen Taslixhe.

Ju ftojmë t'a ndiqni.