Trafiku Urban merr vendim për të filluar qarkullimin e linjës 15 edhe për 9km shtesë në Prishtinë - Keçekollë - Prapashticë

- 08 Apr 2021

Prej sot, Trafiku Urban ka marrë vendim për të filluar qarkullimin e linjës 15 edhe për 9km shtesë në Prishtinë - Keçekollë - Prapashticë.

Orari më poshtë duhet të respektohet, mirëpo në rast se paraqitet kërkesa apo nevoja nga ana e banorëve duhet të shqyrtohet mundësia e ndryshimit në bashkëpunim me banorët të cilët e shfrytëzojnë këtë linjë.