Thirrje për aplikim - Makina mjelëse & Laktofrizë - Drejtoria e Bujqësisë