Tender për Shërbimet hoteliere në Pishinën e Gërmisë në Prishtinë - NPL Sport Marketing