Vegëza për aplikim për ndarjen e ndihmes prej 50 euro për personat me #covid19