Kërkesë e përbashkët e grupeve të këshilltarëve komunal

- 05 Feb 2015

Kërkesë e përbashkët e grupeve të këshilltarëve komunal

Ne, grupet e asambleistëve të VETËVENDOSJE!-s, AKR-së, AAK-së, PD-së, LB-së, KDTP-së, PF-së, i kemi propozuar kryesuesit që për shkak të rrethanave të krijuara në seancën e sotme, dhe thirrjes së kryesuesit që seanca është ndërprerë tani më, kërkojmë që kjo seancë të shtyhet për një afat tjetër në mënyrë që asambleistët të ftohen me kohë dhe të respektohen të respektohen ligjet në fuqi.

Lëvizja VETËVENDOSJE!
Ylli Hoxha

AKR
Islam Pacolli

AAK
Imer Rusinovci

KDTP
Gunejt Ustaibo

PD
Fetih Mediu

LB
Brahim Mehmetaj

PF
Visar Arifaj