Zyrtarët e Komunës së Prishtinës pjesë e punëtorisë së organizuar nga Programi i USAID ‘Kontrata Sociale’

- 14 May 2022

Transparenca dhe llogaridhënia janë parimet bazë dhe kryesore të qeverisjes të Komunës së Prishtinës.

Në punëtorinë e organizuar nga Programi i USAID ‘Kontrata Sociale’, u konfirmua se Komuna e Prishtinës gjithmonë do të jetë e hapur për qytetarë dhe se ajo do të ndihmojë zyrtarët komunalë për të identifikuar objektivat për pjesëmarrje publike të avancuar të qytetarëve në nivelin lokal.