Festa në Rrugë

- 21 May 2022

Çfarë energjie tek “Festa n’Rrugë”!

Këtë pjesë të Prishtinës e pamë pak më ndryshe, duke përjetu drejtpërdrejt mundësinë që fëmijët me lëvizë e frymu lirshëm në hapësirat afër shkollave.

Ta festojmë Kryeqytetin! Të krijojmë mundësi për rrugë më të sigurta e më praktike për fëmijët tanë!

Ky është veç fillimi!