Drejtoria e Arsimit shpall konkurs për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) për vitin shkollor 2022/2023