Vazhdojnë intervenimet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në shkollat: Hasan Prishtina, Zenel Hajdini dhe Gjergj Fishta

- 10 Aug 2022

Në kuadër të sektorit të mobilitetit dhe në koordinim me Drejtorinë e Arsimit, ka filluar trajtimi i zonave përreth shkollave me sinjalizim horizontal e vertikal, ndriçim, shtylla anti-parking, rrethoja si dhe shenjëzim kreativ me ngjyra për të ofruar më shumë siguri për fëmijët në shkolla dhe më gjerë.