Hapësira për argëtim dhe rekreacion të fëmijëve në Pallatin e Rinisë

- 10 Aug 2022

Hapësirat e liruara nga Drejtoria e Inspekcionit në Pallatin e Rinisë, tani nga ana e Pallatit janë shndërruar në hapësira të bukura për argëtim dhe rekreacion të fëmijëve.