Lista e përfituesve - Furnizim me paisje bletare 2022 - Drejtoria e Bujqësisë