Njoftim

- 31 Mar 2015

Komuna e Prishtinës ka marrë vendim që nga data 2 prill 2015, të gjithë pjesëtarët e “Shoqatës të të plagosurve civil nga minat”, e të cilët i takojnë grupit të invalidëve civil, të lirohen nga pagesat e certifikatave në të gjitha zyrat e Gjendjes Civile në Komunën e Prishtinës.

Janë rreth 2.144 anëtarë të Shoqatës të plagosurve civil nga minat, ndërsa në Komunën e Prishtinës numri i tyre është rreth 150.