Lista e fermerëve përfitues - Pjesëmarrja në Tregun mobil me produkte bujqësore 2024